Obszar nauk technicznych

Obszar nauk technicznych obejmuje wiele różnych dyscyplin. Na portalu eWSIiZ znajdą się kursy z zakresu: automatyki i robotyki, elektroniki oraz informatyki.

Autor kursu

Jacek Jamiński

Opis tematyki kursu

Optoelektronika to dziedzina techniki, która wykorzystuje specyficzne właściwości światła w celu pozyskiwania, gromadzenia, przesyłania, obróbki i prezentacji informacji. Optoelektronika zajmuje sie także konstrukcją i zastosowaniem urządzeń i aparatów do emisji i detekcji światła. Zastosowania obejmują różne dziedziny techniki, a także medycyny. Światło cechuje bardzo wysoka częstotliwość (kilkaset THz), zaś długości fal z obszaru widzialnego (VIS) znajdują się w zakresie od 380 nm do 780 nm. Ta akurat cecha przyczynia się do szybkości transferu (szerokość pasma).

Lista tematów zawartych w kursie

  1. Wprowadzenie
  2. Miernik mocy optycznej KI7601-InGaAS
  3. Miernik mocy optycznej SimpliFiber
  4. Luksomierz
  5. Miernik wielofunkcyjny MWF-DT-8820
  6. Reflektometr światłowodowy
  7. Parametry reflektometrów światłowodowych
  8. Przykładowe reflektometry przenośne

Zaloguj się

Moje kursy