Rynek kapitałowy i finansowy

Autor kursu

dr Paweł Perz

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych informacji o roli i znaczeniu rynku kapitałowego w gospodarce. Kurs zawiera najważniejsze informacje dotyczące instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Studenci będą mogli również zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi inwestowania na rynku kapitałowym.

Lista tematów zawartych w kursie

  1. Rynek kapitałowy i pieniężny
  2. Rynek pieniężny
  3. Rynek kapitałowy – najważniejsze instrumenty
  4. Architektura polskiego rynku kapitałowego
  5. Wycena instrumentów rynku kapitałowego
  6. Inwestowanie na rynku kapitałowym
  7. Instrumenty pochodne
  8. Test końcowy

Ze względu na dużą ilość aktów prawnych dołączonych do modułu 4 i objętości (40 mb) zalecamy przeglądniecie tego modułu korzystając ze stałego łącza internetowego.

Zaloguj się

Moje kursy