Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about saving money?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Loga

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia z długoletnim doświadczeniem w zakresie e-learningu (od 1996 roku). W celu lepszej koordynacji procesu zdalnego nauczania powołany został specjalny Zespół ds. e-learningu, który zajmuje się bieżącym zarządzaniem platformami e-learningowymi uczelni, tworzeniem nowych kursów, aktualizacją materiałów, szkoleniem pracowników i studentów uczelni.

Zespół ds. e-learningu współuczestniczy w wielu projektach realizowanych przez WSIiZ, służąc swoją wiedzą w zakresie edukacji elektronicznej i internetowej. 

Oprócz platformy e-WSIiZ, na której znajdują się otwarte zasoby edukacyjne, uczelnia posiada jeszcze komercyjną platformę e-learningową Blackboard [moduły Course Delivery (Zarządzanie kursami), Content Management (Zarządzanie treścią), Outcomes Assessment (Ocena Wyników), Community Engagement (Zarządzanie społecznością)]. 

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych przez zespół można zaliczyć: 

 • projekt RELESE (RE-integration into Labour market through Entrepreneurship Skills Enhancement), realizowany w latach 2010-2012. Celem projektu był wzrost przedsiębiorczości wśród wybranych grup społecznych zagrożonych długotrwałym bezrobociem;

 • projekt PREDIL (Promoting equality in digital literacy), realizowany w latach 2008-2009, którego celem było stworzenie strategii nauczania z wykorzystaniem informatyki uwzględniającej różnice płciowe na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak aby skierować kobiety ku karierze zawodowej związanej z informatyką i inżynierią;

 • projekt 4 E-TRAINER - Valorisation of the best e-learning practices among teachers and trainers in Europe, realizowany w latach 2007-2008, którego jednym z głównych celów było stworzenie portalu do przechowywania, prezentacji oraz rekomendacji treści e-learningowych, użytecznych w procesach edukacji zdalnej. Portal dostarczył nauczycielom oraz trenerom narzędzi informatycznych wspierających ich działania;

 • projekt EIT - E-Learning Module - English Language for IT Specialists, zrealizowany w roku 2008, którego celem było zebranie materiałów anglojęzycznych związanych z tematyką IT, wymiana doświadczeń dotyczących platform do zarządzania kursami DL, rozwój i przeprowadzenie testów stworzonej platformy e-learningowej oraz przygotowanie kursu do nauki języka angielskiego dla studentów informatyki;

 • projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany ze środków programu Leonardo pt. The application of Multiple Intelligences Theory to Increase the Effectiveness of e-learning, realizowany w latach 2004-2006, koordynowany przez Zespół do spraw e-learningu WSIiZ, którego celem było stworzenie platformy e-learningowej wykorzystującej teorię inteligencji wielorakich Gardnera;

 • projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji „Ocena jakości edukacji elektronicznej w kontekście funkcjonalnym” realizowany w 2006 roku;

 • projekt Framework for e-Learning Contents Evaluation, realizowany w latach 2006-2007, w którym stworzono narzędzia do ewaluacji kursów e-learningowych;

 • projekt Joint European Curriculum in Information Technology for Higher Education, realizowany w latach 2007-2009, w którym stworzono program nauczania wraz z materiałami online w zakresie Technologii Informacyjnej. 

Do najważniejszych projektów krajowych z zakresu e-learningu należą:

 • projekt Ekonomia-e-studia–elastyczność (2005-2007) realizowany w ramach SPO RZL, w ramach którego powstały pełne kursy e-learningowe dla kierunku Ekonomia;
 • projekt Uczelnia jutra (lata 2008-2010), w którym powstało ponad 50 kursów e-learningowych oraz udoskonalono procesy nauczania na odległość na uczelni;
 • Projekt wewnętrzny wdrożenia platformy Blackboard, WSIiZ Rzeszów.

Pracownicy zespołu brali również udział w realizacji komponentów e-learningowych w projektach realizowanych przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Tischnera w Krakowie, między innymi:

 • Kompetentnie ku przyszłości (2009-2010);
 • Absolwent – wiedza i profesjonalizm (2010-2012);
 • WeLearning – Platforma kształcenia społecznościowego (2012-2014).

loading...
Artykuły z tej kategorii

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.